14-16 ตุลาคม 2558 จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด บรรยาการดี๊ดีครับ มาในประเด็น ‪#‎ตั้งเครื่อง‬ ‪#‎ตั้งเป้า‬ ‪#‎ปักธง‬