วันนี้แบบสดๆร้อนๆ 15-16 ตุลาคม 2558 ที่จังหวัดนครพนม 
มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตและเพศศึกษารอบด้าน เพื่อเป็นผู้นำในการสื่อสารกับวัยรุ่นในระดับตำบล โดยมีวิทยากรให้ความรู้จาก 3 หน่วยงาน สาธารณสุข เทศบาล และโรงพยาบาล

มีเสียงสะท้อนจากคณะทำงานว่า “สนุกมากครับ”