วันนี้ 14-15 ตุลาคม 2558 ที่จังหวัดตาก มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการของหน่วยงานภายในจังหวัด เพื่อเป็นแผนงานขับเคลื่อนในระดับอำเภอ
มีเสียงสะท้อนจากคณะทำงานว่า “ได้ประโยชน์มากๆ”

ขอบคุณรูปและการแชร์เรื่องราว : จากคุณพิษณุวัตร จงเกษกรณ์